Obszar Działania Firmy


Spółka TubiSteel S.r.l. zajmuje się produkcją bogatej gamy rur spawanych, które wykonuje z różnych rodzajów stali nierdzewnej serii 300: austenitycznych, Duplex, Super Duplex, z tytanu i wszystkich stopów niklu.

Wszystkie rury są formowane i spawane wzdłużnie, z wykorzystaniem procesu spawania metodą TIG, spawania plazmowego i spawania łukiem krytym.

Procesy spawania zostały zatwierdzone przez organy notyfikowane (ITALCERT, ISPEL, RINA, BUREAU VERITAS, TÜV SÜD) zgodnie z normami EN i ASME.

Standardowa produkcja obejmuje:

 • Rury o przekroju okrągłym: o średnicy od 50 do 3800 mm i grubości ścianki od 3 do 100 mm;
 • Rury o przekroju kwadratowym i prostokątnym: wszystkie żądane wymiary;
 • wiązki do urządzeń ciśnieniowych i urządzeń pracujących przy ciśnieniu normalnym;

Firma produkuje ponadto:

 • stożkowe króćce przejściowe (współśrodkowe i mimośrodowe);
 • łuki segmentowe;
 • elementy konstrukcji stalowych.

Standardowe wykończenie powierzchni przewiduje również etap dotrawiania.
Możliwe jest wykonywanie innych rodzajów obróbki, takich jak: oczyszczanie płomieniowe spoin, satynowanie i polerowanie.

Zgodnie z żądanymi specyfikacjami spółka TubiSteel S.r.l. wykonuje kontrole i próby, takie jak: badania radiograficzne, badania z użyciem płynów o dużej przenikalności, badania nieniszczące – z wydaniem odpowiednich świadectw.

Gwarancją zgodności produktu końcowego z wymaganiami odpowiednich norm jest wysoka jakość użytych materiałów oraz staranny dobór dostawców.

Nasz dział handlowy służy Wam zawsze pomocą, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do jak najszybszego spełnienia wymagań wszystkich zapytań ofertowych. 

W rezultacie maksymalnej dbałości o przebieg procesu produkcyjnego połączonej z nieustannym poszukiwaniem innowacji powstaje produkt najwyższej jakości.

Produkcja


Standardowa produkcja obejmuje:

 • Przekrój okrągły (rury o przekroju okrągłym): o średnicy od 50 mm do 3500 mm i grubości ścianek od 3 mm do 40 mm.
 • Przekrój kwadratowy (rury o przekroju kwadratowym): WSZYSTKIE ŻĄDANE ROZMIARY.

Nasze rury wykorzystywane są przez:

 • rafinerie
 • przedsiębiorstwa górnicze i elektrownie atomowe

dostarczamy produkty stosowane w wielu dziedzinach przemysłu, takich jak

 • rolnictwo
 • przemysł chemiczny
 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł papierniczy
 • energetyka

Standardowa produkcja obejmuje wykończenie powierzchni poprzez wytrawianie i pasywację.

Przeprowadzamy kontrole i testy, takie jak badania radiograficzne, badania z użyciem płynów o dużej przenikalności, badania ultradźwiękowe, badania z użyciem prądów wirowych, badania nieniszczące – z wydaniem odpowiednich świadectw. 

Jakość Materiałów


Spółka Tubisteel S.r.l. gwarantuje jakość użytych materiałów i staranny dobór dostawców zapewniających zgodność produktu końcowego z wymaganiami odpowiednich norm.

W rezultacie maksymalnej dbałości o przebieg procesu produkcyjnego połączonej z nieustannym poszukiwaniem innowacji powstaje produkt najwyższej jakości.

Fazy Produkcji


Po pocięciu za pomocą nożycy, blachy są przygotowywane do spawania.

W przypadku produkcji rur o dużej średnicy konieczne jest zespawanie większej liczby blach w celu osiągnięcia żądanych wymiarów.

Procedura wykonywana jest na stanowiskach łączenia.

Wszystkie spoiny są następnie dokładnie wygładzane.

Za pomocą prasy krawędziowej dokonuje się wygięcia o odpowiednim promieniu w celu wsunięcia kalandra i uzyskania żądanej średnicy, a następnie spawania metodą TIG i metodą plazmową.

Po zakończeniu tych czynności, następuje przejście do fazy testowania. Przeprowadzane są badania nieniszczące (wymienione powyżej).

W fazie końcowej rury są kalibrowane, wytaczane, poddawane obróbce wytrawiania i pasywacji: w przypadku pozytywnego wyniku wszystkich testów produkt uznawany jest za odpowiedni i skierowany do wysyłki. 


Produkcja Tubisteel
Zobacz całą naszą produkcję stali nierdzewnej