Obszar Działania Firmy

Obszar Działania Firmy

Obszar Działania Firmy
Spółka TubiSteel S.r.l. zajmuje się produkcją bogatej gamy rur spawanych, które wykonuje z różnych rodzajów stali nierdzewnej serii 300: austenitycznych, Duplex, Super Duplex, z tytanu i wszystkich stopów niklu.
 
Wszystkie rury są formowane i spawane wzdłużnie, z wykorzystaniem procesu spawania metodą TIG, spawania plazmowego i spawania łukiem krytym.
 
Procesy spawania zostały zatwierdzone przez organy notyfikowane (ITALCERT, ISPEL, RINA, BUREAU VERITAS, TÜV SÜD) zgodnie z normami EN i ASME.
 
Standardowa produkcja obejmuje: 
 • Rury o przekroju okrągłym: o średnicy od 50 do 3800 mm i grubości ścianki od 3 do 100 mm;
 • Rury o przekroju kwadratowym i prostokątnym: wszystkie żądane wymiary;
 • wiązki do urządzeń ciśnieniowych i urządzeń pracujących przy ciśnieniu normalnym;

Firma produkuje ponadto:

 • stożkowe króćce przejściowe (współśrodkowe i mimośrodowe);
 • łuki segmentowe;
 • elementy konstrukcji stalowych.
Standardowe wykończenie powierzchni przewiduje również etap dotrawiania.
Możliwe jest wykonywanie innych rodzajów obróbki, takich jak: oczyszczanie płomieniowe spoin, satynowanie i polerowanie.
 
Zgodnie z żądanymi specyfikacjami spółka TubiSteel S.r.l wykonuje kontrole i próby, takie jak: badania radiograficzne, badania z użyciem płynów o dużej przenikalności, badania nieniszczące – z wydaniem odpowiednich świadectw.
 
Gwarancją zgodności produktu końcowego z wymaganiami odpowiednich norm jest wysoka jakość użytych materiałów oraz staranny dobór dostawców.
 
W rezultacie maksymalnej dbałości o przebieg procesu produkcyjnego połączonej z nieustannym poszukiwaniem innowacji powstaje produkt najwyższej jakości.
 
Nasz dział handlowy służy Wam zawsze pomocą, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do jak najszybszego spełnienia wymagań wszystkich zapytań ofertowych.

Produkcja

Standardowa produkcja obejmuje:

 • Przekrój okrągły (rury o przekroju okrągłym): o średnicy od 50 mm do 3500 mm i grubości ścianek od 3 mm do 40 mm.
 • Przekrój kwadratowy (rury o przekroju kwadratowym): WSZYSTKIE ŻĄDANE ROZMIARY.

Nasze rury wykorzystywane są przez:

 • rafinerie
 • przedsiębiorstwa górnicze i elektrownie atomowe

dostarczamy produkty stosowane w wielu dziedzinach przemysłu, takich jak

 • rolnictwo
 • przemysł chemiczny
 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł papierniczy
 • energetyka

Standardowa produkcja obejmuje wykończenie powierzchni poprzez wytrawianie i pasywację.

Przeprowadzamy kontrole i testy, takie jak badania radiograficzne, badania z użyciem płynów o dużej przenikalności, badania ultradźwiękowe, badania z użyciem prądów wirowych, badania nieniszczące – z wydaniem odpowiednich świadectw.

Jakość Materiałów

Spółka Tubisteel S.r.l. gwarantuje jakość użytych materiałów i staranny dobór dostawców zapewniających zgodność produktu końcowego z wymaganiami odpowiednich norm.

W rezultacie maksymalnej dbałości o przebieg procesu produkcyjnego połączonej z nieustannym poszukiwaniem innowacji powstaje produkt najwyższej jakości.

Etapy Projektów

Po pocięciu za pomocą nożycy, blachy są przygotowywane do spawania.

W przypadku produkcji rur o dużej średnicy konieczne jest zespawanie większej liczby blach w celu osiągnięcia żądanych wymiarów.

Procedura wykonywana jest na stanowiskach łączenia.

Wszystkie spoiny są następnie dokładnie wygładzane.

Za pomocą prasy krawędziowej dokonuje się wygięcia o odpowiednim promieniu w celu wsunięcia kalandra i uzyskania żądanej średnicy, a następnie spawania metodą TIG i metodą plazmową.

Po zakończeniu tych czynności, następuje przejście do fazy testowania. Przeprowadzane są badania nieniszczące (wymienione powyżej).

W fazie końcowej rury są kalibrowane, wytaczane, poddawane obróbce wytrawiania i pasywacji: w przypadku pozytywnego wyniku wszystkich testów produkt uznawany jest za odpowiedni i skierowany do wysyłki.

Potrzebujesz pomocy lub wiecej informacji?

Nasz dzial handlowy jest zawsze do Waszej dyspozycji, udzielajac wszelkich
informacji i odpowiedzi na Wasze zapytania.

Opracowujemy oferty, kontrolujemy dostepnosc surowców, stan towarów
w magazynie oraz poziom produkcji technicznej: w celu jak najszybszego
i najpewniejszego dostarczenia produktu koncowego.