Profil Společnosti


TubiSteel S.r.l. vyrábí široký sortiment různých typů svařovaných trubek z nerezové oceli řady 300, konkrétně z austenitické oceli, duplex oceli, super duplex oceli, titanu a všech slitin niklu.

Všechny trubky jsou vytvářené a podélně svařované prostřednictvím TIG svařování, plazmového svařování a svařování s ponořeným obloukem.

Postupy svařování jsou kvalifikovány notifikovanými orgány (ITALCERT, I.S.P.E.L., RINA, BUREAU VERITAS, TÜV SÜD) v souladu s normami EN a ASME.

Standardní výroba zahrnuje:

 • Trubky s kruhovým průřezem: od 50 do 3800 mm s tloušťkou od 3 do 100 mm;
 • Trubky s čtvercovým a obdélníkovým průřezem: všechny požadované rozměry;
 • Opláštění pro tlaková a netlaková zařízení.;

Mimoto realizujeme:

 • kuželové redukce (koncentrické a excentrické);
 • dělené tvarovky;
 • ocelové konstrukce.
 •  

Standardní povrchová úprava zahrnuje moření.
Je možné provádět i další úpravy, jako je čištění svarů, satinování a leštění.

Firma TubiSteel S.r.l. je na základě zvláštních požadavků schopna provádět kontroly a zkoušky, jako například rentgenové zkoušky, kapilární zkoušky či nedestruktivní zkoušky s vydáním příslušných certifikátů.

Kvalita použitých materiálů a přísný výběr dodavatelů zaručují soulad hotových výrobků s požadavky jednotlivých sjednocených norem.

Naše obchodní oddělení je Vám zcela k dispozici pro jakékoli další informace a co nejrychlejší uspokojení Vašich žádostí o nabídku. 

Maximální pozornost věnovaná výrobnímu procesu a neustálé vyhledávání inovativních řešení jsou nejlepší zárukou realizace kvalitních výrobků.

Produkce


Standardní výroba zahrnuje:

 • Kruhový průřez (kulaté trubky): od 50 mm do 3500 mm s tloušťkou od 3 mm do 40 mm.
 • Čtvercový průřez (čtvercové trubky): VŠECHNY POŽADOVANÉ ROZMĚRY.

Naše potrubí se používá v těchto oblastech:

 • rafinerie
 • důlní průmysl a jaderná zařízení

čímž poskytuje produkty pro použití v různých oblastech, jako je například

 • zemědělský průmysl
 • chemický průmysl
 • farmaceutický průmysl
 • papírenský průmysl
 • energetický průmysl

Standardní produkce zahrnuje povrchovou úpravu prostřednictvím moření a pasivace.

Na žádost lze provádět i čištění svarů, satinování a leštění.

Jsme schopni provádět kontroly a zkoušky, jako například rentgenové zkoušky, kapilární zkoušky či nedestruktivní zkoušky s vydáním příslušných certifikátů.

Kvalita Materiálů


Firma Tubisteel S.r.l. díky použití kvalitních materiálů a přísnému výběru dodavatelů zaručuje soulad hotových výrobků s požadavky jednotlivých sjednocených norem.

Maximální pozornost věnovaná výrobnímu procesu a neustálé vyhledávání inovativních řešení jsou nejlepší zárukou realizace kvalitních výrobků.

Výrobní Fáze


Po nařezání jsou plechy připraveny pro svařování.

Pro výrobu velkých trubek je pro dosažení požadovaných rozměrů nutné svařit více plechů.

Tento proces se provádí na spojovacích pracovních stolech.

Spojovací body jsou posléze dokonale vyhlazeny.

Prostřednictvím ohýbacího lisu je realizován vhodný otvor pro nasazení kalandru pro dosažení požadovaného průměru a pro následné svařování prostřednictvím TIG svařování nebo plazmového svařování.

Po ukončení těchto úkonů následuje fáze přezkoušení. Provádíme nedestruktivní zkoušky (viz výše uvedené zkoušky).

Na závěr jsou trubky kalibrovány, vysoustruženy a podrobeny procesu moření a pasivace: pokud jsou všechny zkoušky úspěšné, výrobek je prohlášen za vhodný a je připraven k dodání. 


Vŷroba Tubisteel
Podívejte se na veškerou naši výrobu nerezové oceli