Produkce Ocelové Trubky Velkých Průměrů

Produkce ocelové trubky velkých průměrů, široký sortiment různých typů svařovaných trubek z nerezové oceli řady 300, konkrétně z austenitické oceli, duplex oceli, super duplex oceli, titanu a všech slitin niklu. Jsme schopni provádět kontroly a zkoušky, jako například rentgenové zkoušky, kapilární zkoušky či nedestruktivní zkoušky s vydáním příslušných certifikátů. 

See more