Pływaki

Pływaki

Pływaki

- 2 PŁYWAKI KULISTE
Z MATERIAŁU SAF2205, Ø480 x 6

- 2 PŁYWAKI WEDŁUG RYSUNKU
Z MATERIAŁU SAF2205 Ø416 x 6, o długości 1500

Request for PRICE QUOTE or TECHNICAL INFORMATION
Vuoi trasferirci dei file?

Potrzebujesz pomocy lub wiecej informacji?

Nasz dzial handlowy jest zawsze do Waszej dyspozycji, udzielajac wszelkich
informacji i odpowiedzi na Wasze zapytania.

Opracowujemy oferty, kontrolujemy dostepnosc surowców, stan towarów
w magazynie oraz poziom produkcji technicznej: w celu jak najszybszego
i najpewniejszego dostarczenia produktu koncowego.