Kolumny ze stali nierdzewnej o przekroju kwadratowym

Kolumny ze stali nierdzewnej o przekroju kwadratowym

13 kolumn ze stali nierdzewnej AISI 304/304L, o wymiarach zewnętrznych 400 x 400, grubości 6, długości 8020