Łuki Rurowe Segmentowe

Łuki Rurowe Segmentowe

Łuki Rurowe Segmentowe

Wykonujemy łuki segmentowe ze stali nierdzewnej o następujących charakterystykach:

  • Łuki o 3 i 4 segmentach (45° i 90°)
  • Øe711, grubość 4
Request for PRICE QUOTE or TECHNICAL INFORMATION

Potrzebujesz pomocy lub wiecej informacji?

Nasz dzial handlowy jest zawsze do Waszej dyspozycji, udzielajac wszelkich
informacji i odpowiedzi na Wasze zapytania.

Opracowujemy oferty, kontrolujemy dostepnosc surowców, stan towarów
w magazynie oraz poziom produkcji technicznej: w celu jak najszybszego
i najpewniejszego dostarczenia produktu koncowego.