Rury ze stali nierdzewnej o przekroju kwadratowym

Rury ze stali nierdzewnej o przekroju kwadratowym

W przypadku rur o przekroju kwadratowym wymiarami standardowymi są: od 100 x 100 mm do 500 x 500 mm, grubość ścianek od 3 mm do 20 mm.

W przypadku rur o przekroju prostokątnym wymiarami standardowymi są: od 120 x 80 mm do 500 x 400 mm, grubość ścianek od 3 mm do 20 mm.

Standardowa długość wynosi 6000 mm; możliwa jest również produkcja rur o długościach krótszych lub dłuższych, aż do długości 12 000 mm.